Privacy verklaring

Dit is het privacy regelement van Aveha workspace professionals gevestigd aan de Zuidbaan 505 te Moordrecht.
De volgende websites behoren tot Aveha workspace professionals:
www.Aveha.nl
www.Aveha.com
www.Avehavoip.nl
www.Avehaprojectinrichting.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Aveha  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Aveha workspace professionals of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Aveha verstrekt. Aveha kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom Aveha uw gegevens nodig heeft
Aveha workspace professionals verwerkt uw persoonsgegevens voor de levering van uw bestellingen op Aveha.nl en/of om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Aveha uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het leveren van artikelen, het installeren van apparatuur, het verzorgen van telefoniediensten. Daarnaast kan Aveha u periodiek per email een nieuwsbrief sturen.

Links naar websites van derden:
Als er op de websites links naar websites van derden te vinden zijn en gebruikers worden na het aanklikken van links doorgeleid naar de website van de betreffende derde (hierna: “Derde Websites”), is op het gebruik van dergelijke Derde Websites het privacyreglement van de desbetreffende derde van toepassing. Gebruiker dient het privacyreglement van deze derde te lezen om inzicht te krijgen in hoe deze partij omgaat met uw persoonsgegevens. Aveha workspace professionals is niet aansprakelijk voor de informatie die door derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke Derde Websites.

Cookies
De website Aveha plaatst ook cookies. Dit zijn kleine bestanden die op uw pc, mobiele telefoon of tablet worden geplaatst, waarmee een winkelwagentje kan worden onthouden en informatie over uw bezoek kan worden bijgehouden. De cookies worden dus gebruikt om de website beter te laten functioneren. Maar ook om het webbezoek bij te houden; Aveha kan op die manier zien hoeveel mensen de website iedere dag hebben bezocht. Deze gegevens worden uitsluitend geaggregeerd gebruikt; ze kunnen niet tot één persoon of pc worden herleid.

Sociale Media
Op Aveha.nl en Aveha.com zijn zogenaamde socialmediaknoppen opgenomen van Facebook en LinkedIn. Met behulp van deze socialmediaknoppen kunt u ervoor kiezen om via uw eigen socialmedia-account bij voornoemde diensten aan te geven dat u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten. Als u op een socialmediaknop klikt, kan door de betreffende socialmediadienst één of meerdere cookies ter herkenning van u worden geplaatst. Dit zal vervolgens zichtbaar zijn voor de bezoekers van uw persoonlijke socialmedia-websitepagina’s. Op het gebruik van dergelijke socialmedia websites zijn de betreffende voorwaarden van die socialmediadienst van toepassing. Het privacyreglement van Aveha workspace professionals is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van dergelijke socialmediadiensten. Zie ook onder het kopje ”Links naar websites van derden”.

Hoe lang Aveha uw gegevens bewaart
Aveha bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien er een overeenkomst met u tot stand komt, bewaart Aveha uw gegevens zo lang als administratief noodzakelijk volgens de dan geldende boekhoudkundige regels. Indien er geen overeenkomst tot stand komt, kunt u Aveha vragen uw gegevens te verwijderen. Zie ook onder het kopje “Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.”

Delen met derden
Aveha verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Aveha zal uw gegevens nooit aan derden verkopen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@aveha.com. Aveha zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Recht om een klacht in te dienen
U heeft te allen tijde  het recht om een klacht in te dienen bij Aveha omtrent de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Klachten kunt u schriftelijk indienen naar ons postadres: Zuidbaan 505, 2841 MD Moordrecht of via email naar privacy@aveha.com.

Communicatie en nieuwsbrieven
Wanneer u als bezoeker van onze website een e-mail of ander bericht naar Aveha workspace professionals verzendt, zullen we dergelijke berichten gebruiken en bewaren om en zolang nodig om uw vragen te verwerken/uw verzoeken te beantwoorden (gebruikerscommunicatie). U kunt u aanmelden voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze aanbiedingen, acties en nieuws. Uw e-mailadres en naam worden dan opgeslagen. Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Meld u dan af door een email te sturen naar nieuwsbrief@aveha.com.

Beveiligen
Aveha neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Aveha.nl en Aveha.com maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Aveha verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Aveha op via privacy@aveha.com. Aveha.nl en Aveha.com zijn websites van. Aveha workspace professionals is als volgt te bereiken:
Zuidbaan 505
2841 MD Moordrecht
Telefoon (010) 2466000
E-mailadres: info@aveha.com