Productcode: 416144
Correctievloeistof Quantore 20ml

Correctievloeistof Quantore 20ml

* Superdekkende correctievloeistof in handige flacon. * Met borsteltje. * Veiligheidsinformatie: na inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. * Bij onwel voelen een arts raadplegen. * Na contact met de huid : huid met veel zeep en water afspoelen. * Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt. * Na contact met de ogen : Onmiddellijk met veel water spoelen. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. * Medische hulp inroepen indien pijn of roodheid aanhoudt. * Na opname door de mond : De mond spoelen. * Geen braken opwekken. * Onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.*
€ 1,23 € 0,63 ex. BTW

€ 0,76 incl BTW

Aantal Prijs
1 € 0,63
12 € 0,60
Productspecificaties
Productnummer: 416144
Merk: Quantore
Voorraad: 1801
Kleuren: Wit
Lengte: 88
Breedte: 30
Hoogte: 30
Gewicht: 33
Volume: 79
1801 Op vooraad
Snelle levering
Zeker & Veilig
Video

Gerelateerde producten

Productcode: 616403
Productcode: 610283
Productcode: 632101